AYSEEN


  بالن شناور ساز
   

بالن شناور ساز  |  floating

بالن های شناو ساز، بالن هایی هستند که به اجسام غرق شده در زیر آب متصل شده و پس از شارژتوسط هوا با نیروی شناوری مثبتی که فراهم میکنند ، باعث شناورسازی جسم غرق شده در زیر آب میشوند .
غواص ها برای شناور سازی مغروقات از این تکنواوژی بهره میبرند .   


ابعاد و حجم های مختلف بالن های شناور 

بالن های شناور ساز در ابعاد و حجم های مختلف طراحی و ساخته می شوند و به همراه سایر تجهیزات مورد نیاز برای شناورسازی استفاده میشوند .پروژه های ایسین در خصوص بالن شناور 
تیم آیسین در این زمینه چندین پروژه طراحی و اجرا کرده است و آمادگی دارد تا در این زمینه در پروژه های نو آورانه شما همکاری نماید .

شرکت ای سین با هدف طراحی وتولید انواع بالن های تبلیغاتی و سوله های بادی فعالیت خود را آغاز کرد ای سین با استفاده از کادری مجرب ونیروهای کار آمد سعی در پیشرفت و توسعه ی این شیوه تبلیغاتی را دز کشور دارد.محصولات آیسین عبارتند از: بالن برد ، بالن تبلیغاتی ،   ، شیلتر بادی ، بالن بیلبورد ، و بالن شناور سازی .