AYSEEN


  چادر بادی
چادر بادی

چادر بادی

محصول جدید شرکت آیسین یک سازه بادی با استفاده از ستون های پر فشار هست این فناوری باعث میشود در ابعاد کم سازه قوی و بسیار مستحکمی را داشته باشیم .
ویژگی هایی مانند استحکام بالا در قبال حجم کم ستون ها باعث میشود فضای بزرگتری در داخل سوله داشته باشیم .از طرفی بادی بودن سوله باعث میشود ما بدون نیاز به طناب کشی به راحتی سوله را با استفاده از یک پمپ ساده مستقر ونصب کنیم .
چادر بادی در زمینه اسکان موقت، مدیریت بحران و ایجاد بیمارستان صحرایی و .... کاربرد فوقالعاده ای دارد. مهمترین ویژگی آن نسبت به نمونه های داخلی و حتی برخی نمونه های خارجی عدم نیاز به شارژ دوره ای و عدم حساسیت به دما و در کل شرایط جوی نامساعد است. ستون های پرفشار باد در واقع این یک سازه بادی با ویژگی های سازه فلزی است.