AYSEEN


  چادر بادی کمپ ۱۶ متری

چادر بادی کمپ ۱۶ متری

چادر بادی کمپ ۱۶ متری
موجود

خلاصه

چادر ۱۶ متری طرح جدید. سبک و فوق العاده شیک. با اینکه این چادر تحت عنوان چادر ۱۶ متری و با ابعاد 4x4 معرفی می شود ولی مساحت داخلی آن ۱۶.۸ متر مربع است‌ و ارتفاع آن ۲.۲۵ متر است.


چادربادی  ۱۶ متری طرح جدید


چادر ۱۶ متری طرح جدید. سبک و فوق العاده شیک. با اینکه این چادر تحت عنوان چادر ۱۶ متری و با ابعاد 4x4 معرفی می شود ولی مساحت داخلی آن ۱۶.۸ متر مربع است‌ و ارتفاع آن ۲.۲۵ متر است.

 

لیست نظرات

    5/5 0 0 0

ارسال نظرات

محصولات مرتبط